i3 Training Center 

Waarom zou je een i3TRAINING moeten volgen?

Een i3TRAINING gaat verder dan het aanleren van technische vaardigheden en speelt in op de visie van de school, de leskwaliteiten van de leerkracht en op de leergierigheid van de leerlingen.

Een leerkracht krijgt tools om met de les de aandacht te trekken, digitale objecten klaar te zetten, discussieonderwerpen zichtbaar
te maken, woorden te ordenen en spelactiviteiten als onderdeel van de les te maken.

Wat houdt een i3TRAINING in?

De leerkracht wordt vaardig gemaakt om het digibord zo
effectief mogelijk in te zetten bij het lesgeven. Daarbij wordt i3LEARNHUB als software aangeboden om dit op de juiste
manier toe te kunnen passen.

Download brochure

Vraag nu een training aan!

Training_Anneke_Gent_009

Knoppentraining

Deze training omvat een kennismaking met de mogelijkheden en functies van de hardware van i3-Technologies en een basisoverzicht van i3LEARNHUB.

Na deze training kan de leerkracht overweg met de technische handelingen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de hardware van i3-Technologies.

Pedagogische studiedag

Tijdens deze training worden de leerkrachten verdeeld in groepen (gebaseerd op onderwerp of niveau) om zo specifieke content te leren creëren in i3LEARNHUB.

Men krijgt hiernaast ook de kans meer leerlinggerichte didactische vaardigheden te
oefenen. Een i3 Education Consultant zal de leerkrachten begeleiden gedurende deze interactieve training.

Training_Anneke_Gent_013
Training_Anneke_Gent_010

Flextraining

Deze training wordt op maat van de school ingevuld. Er wordt ingespeeld op de behoeften, interesses en noden van de leerkrachten.

Deze training kan bijvoorbeeld vakspecifiek worden ingevuld, maar kan evengoed een uitgebreide training zijn omtrent de verschillende interactieve hulpmiddelen in i3LEARNHUB.

De training wordt in workshops aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse
competenties van de deelnemers.

Train de trainer

Leerkrachten worden opgeleid om andere leerkrachten te trainen. Ze ontvangen
presentatiemateriaal gerelateerd aan het i3TRAINING programma en krijgen specifieke adviezen.

De leerkrachten worden begeleid met behulp van een procesgerichte trainingsmethode.

Training_Anneke_Gent_006-1