SHARE

Ontdek het hybride klaslokaal!

Written by Davy De Rijbel on May 8, 2020 3:00:00 PM Theme Community, Education, Collaboration, Video conferencing, Digital transformation, Technology, Cloud computing, Collaborative learning, ICT, Hybrid

Hoe je les in de klas en afstandsleren handig kan combineren!!

#exitstrategie #terugnaarschool

 

Steeds meer scholen ontwaken uit de lockdown en zullen opnieuw de lessen vanuit de klas organiseren. Het tijdperk van de preteaching is nu gedeeltelijk achter de rug, maar een nieuwe uitdaging steekt nu de kop op! Wat doe je met de leerlingen die toch nog thuis blijven en wat doe je met die leerlingen die nog niet naar school mogen komen? Voor elk probleem is er een oplossing uiteraard. Voor deze moeilijke situatie is de hybride klas een goed alternatief! Of hoe je toch op de meest comfortabele manier je les in de klas kan combineren met afstandsonderwijs! In deze blogpost lees je hoe je er zelf mee aan de slag kan!

Leerkrachten over de hele wereld worden in deze tijden enorm uitgedaagd om hun creativiteit ten volle in te zetten. Dat verdient een groot applaus en enorm veel bewondering! Het was geweldig om te zien hoe men er in slaagde om ook vanop afstand les te geven en de kostbare tijd niet verloren te laten gaan. Intussen circuleren ook al heel wat leuke, grappige en misschien ook wel wat confronterende filmpjes op YouTube van hoe uitdagend het afstandsleren wel kan zijn. 😊

 

 

Nu de wereld stilaan uit de lockdown komt en ieder land zijn eigen exitstrategie uitrolt, gaan ook leerlingen opnieuw naar school mogen gaan. Al is dat niet per se voor alle leerlingen het geval. Hoe ga je daar dan mee om als leerkracht? Een nieuwe en bijzonder moeilijke uitdaging. Als leerkracht wil je uiteraard dat ALLE leerlingen de les kunnen volgen en dat ze evenveel leerkansen krijgen. Het toepassen van een hybride manier van lesgeven, kan alvast heel wat problemen oplossen.

 
1) Het hybride klaslokaal? Wat is dat?

Het is in feite bijzonder eenvoudig. In de hybride klas heb je een combinatie van lesgeven in de klas en leren op afstand. In deze opstelling volgt een deel van de leerlingen de les in de klas, de andere leerlingen volgen de les van thuis uit. Vergelijk het met het systeem van Bednet. In principe heb je deze opstelling enkel nodig bij een instructiemoment of bij een les waarbij een onderwijsleergesprek nodig is.

Bij andere werkvormen is het niet altijd broodnodig om alle leerlingen tegelijk te betrekken. De instructiemomenten kunnen perfect worden afgewisseld met individuele taken.

 

2) Hoe doe je dat dan?

Het opzetten van een hybride klas is niet zo heel moeilijk en je hebt er ook niet zo gek veel voor nodig om van start te kunnen gaan.

Bij voorkeur heb je een digibord (bord met projector of een touchscreen) in de klas. Je plaatst vervolgens een webcam op een beetje afstand van het bord. Zorg ervoor dat je als leerkracht goed zichtbaar blijft voor ALLE leerlingen. Dus zowel voor de leerlingen in je klas als de leerlingen thuis. Die webcam moet uiteraard worden aangesloten op de computer die is verbonden met het digibord.

Hybride klaslokaal

 

Vervolgens gebruik je een conferentiesoftware die je toelaat om je scherm te delen. Het combineren van verschillende toepassingen tijdens zo’n instructiemoment kan echter wel uitdagend worden. We hebben om die reden een conferentietool ingebouwd in i3LEARNHUB die je toelaat om te communiceren met je leerlingen, het bord of eender welke andere toepassing te delen met de volledige klas én die je de mogelijkheid geeft om je klasmanagement in de hand te houden!

 

3) De mogelijkheden op een rijtje...

In een hybride klasopstelling kan je met behulp van i3LEARNHUB tal van taken combineren:

  • Het bordschema opbouwen op het whiteboard van het digibord en dit terwijl de leerlingen alles netjes meevolgen.
  • Leerlingen kunnen deelnemen aan het instructiemoment aan het bord, ook de leerlingen thuis. Zij krijgen ook toegang tot de tools van het whiteboard.
  • Documenten, bordboeken, websites, … rechtstreeks delen met de leerlingen in de klas én thuis.
  • De les opnemen en nadien delen met je klas.
  • Je klas beheren: leerlingen vergrendelen, aan het woord laten, de hele klas op ‘mute’ (stil) zetten. Kortom, het is net alsof àlle kinderen opnieuw in de klas zitten.

In deze korte video krijg je een beknopt overzicht van de mogelijkheden:

 
4) Hoe ziet de praktische opstelling eruit?

De concrete klasopstelling hangt wat af van de grootte van je klasgroep. Met weinig leerlingen aanwezig in de klas is het perfect mogelijk om vanuit 1 lokaal te werken. Als je heel veel leerlingen fysiek aanwezig hebt in je klas, is het best om die op te splitsen in 2 kleinere groepen om zo de regels van de social distancing te kunnen handhaven. In beide gevallen maak je uiteraard wel contact met de leerlingen thuis.

 

A) De hybride klas met 1 fysieke klasgroep

Dit is de meest eenvoudige manier van werken. De leerlingen die aanwezig zijn op school volgen in 1 groep de les bij jou in de klas. De leerlingen thuis volgen de instructiemomenten virtueel:

Hybride klaslokaal

B) De hybride klas met 2 of meer fysieke klasgroepen

Wanneer de groep leerlingen op school té groot wordt, kan je deze best opsplitsen en in aparte klaslokalen laten plaatsnemen. In deze opstelling zal de klasleerkracht in 1 groep de les live geven terwijl de tweede groep onder begeleiding van een andere leerkracht de les virtueel volgt. Ook hier blijft het principe dat de leerlingen thuis eveneens de les virtueel kunnen volgen. Het spreekt voor zich dat het wellicht goed is om als leerkracht de instructiemomenten in beide fysieke klasgroepen af te wisselen.

Hybride klaslokaal

 


 

In principe heb je dus niet zo gek veel nodig om je hybride klas in te richten. Op het i3ALLSTARS YouTube kanaal hebben we tal van instructiefilmpjes klaar die je kunnen helpen om de mogelijkheden van i3LEARNHUB OnAir te ontdekken en onder de knie te krijgen. Neem zeker even de tijd om onze opleiding ‘Word virtuele leerkracht’ te bekijken. In dit webinar geven we een overzicht van de verschillende werkvormen die in een hybride lesomgeving kunnen worden toegepast.

 

Het voornaamste voordeel van het gebruik van i3LEARNHUB in de hybride klas is dat je alle toepassingen in 1 tool kan combineren. Dat maakt het vooral voor jou als leerkracht makkelijk en loop je veel minder risico dat de leerlingen thuis afhaken. Je kan ze immers actief laten deelnemen aan het onderwijsleergesprek.

Tot slot wil ik nog een korte presentatie van Dieter Möchelmann met je delen. In deze video geeft hij een aantal tips mee als het gaat over hybride onderwijs voor de leerkrachten van het basis- (PO) en secundair (VO) onderwijs.

 

 

Heb je toch nog vragen of wil je graag wat meer informatie over het gebruik van i3LEARNHUB en de organisatie van de hybride klas, neem dan zeker contact met ons op!

Heb je nog geen account van i3LEARNHUB? Surf dan vlug naar www.i3learnhub.com en maak je (gratis) account nu aan!!

Join i3ALLSTARS!

 

Davy De Rijbel

Davy De Rijbel

Experienced Teacher, Educational Consultant and Product Manager with a demonstrated history of working in the wholesale industry. Driving the i3ALLSTARS community, bringing a great community of stars together!

Related Posts

Haz que tu infraestructura tecnológica sea a prueba de covid

Haz que tu infraestructura tecnológica sea a prueba de covid

 

Comienza el próximo año escolar sin problemas con las TIC

Es un hecho que el mundo ha cambiado drásticamente los últimos meses y sin duda la educación a nivel mundial se ha visto afectada. La...

Maak je ICT-infrastructuur 'Corona-proof'

Maak je ICT-infrastructuur 'Corona-proof'

 

5 eenvoudige ICT-tips om volgend schooljaar vlot te kunnen starten!!

De voorbije maanden zijn bijzonder ingrijpend geweest… en dat is nog een understatement! Dat was zeker het geval voor het...