SHARE

Maak je ICT-infrastructuur 'Corona-proof'

Written by Davy De Rijbel on Jun 26, 2020 1:30:00 PM Theme Community, Education, Collaboration, Video conferencing, Digital transformation, Return on Investment, Technology, Cloud computing, Collaborative learning, ICT, Hybrid, ICT-infrastructuur

 

5 eenvoudige ICT-tips om volgend schooljaar vlot te kunnen starten!!

De voorbije maanden zijn bijzonder ingrijpend geweest… en dat is nog een understatement! Dat was zeker het geval voor het onderwijs, wereldwijd! De Corona-pandemie heeft de inzet van digitale hulpmiddelen in onderwijs in een stroomversnelling gebracht. Het was fantastisch te zien hoe leerkrachten over de hele wereld creatief te werk gingen om de lessen vanop afstand te organiseren en zo te zorgen dat er zo weinig mogelijk leerachterstand zou zijn. Deze situatie is voor veel scholen een ‘eye opener’ geweest om dringend werd te maken van een betere ICT-infrastructuur! In deze blogpost wil ik een aantal aanbevelingen en goede tips meegeven die van pas kunnen komen bij de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Hoe pak je dat best aan? Wat zijn de aandachtspunten? Kortom, hoe kan je het volgend schooljaar goed starten met ICT?

 

Niets is vervelender dan het schooljaar te starten zonder een goed werkend internet of hardware die dienst weigert. We geven in deze blogpost een aantal tips om jou te helpen deze problemen te vermijden en om het volgend schooljaar een vliegende start te kunnen nemen. Als afsluiter hebben we 5 onderwijsspecialisten gevraagd om hun goede raad:

“Wat zou je scholen aanbevelen om ICT-middelen succesvol te implementeren?” 

 
1) Breng je ICT-infrastructuur op orde!

ICT-infrastructure

Een soepel begin van het schooljaar vraagt om een professionele ICT-infrastructuur. De start van het nieuwe schooljaar is hét moment om dit goed aan te pakken.

Voor het aanpakken van een professionele ICT-infrastructuur, kunnen scholen best overstappen van consumentenproducten naar zakelijke producten. Dat kost meer geld, maar dat levert scholen ook meer op.

 

 

  • Scholen zijn beter beveiligd en beschermd tegen hackers en virussen.
  • Problemen worden gegarandeerd binnen 24 uur opgelost, de les kan snel doorgaan.
  • Leerlingen kunnen zonder storingen digitale toetsen afleggen.
  • Leraren kunnen ongestoord les geven.
  • Door ICT-dienstverlening buiten de school te organiseren, hebben ICT’ers binnen de school meer tijd om leraren te ondersteunen.

Scholen kunnen nog méér doen. Het is belangrijk dat je de juiste eisen stelt aan de ICT-middelen die je koopt. Daarnaast is het verstandig om samen te werken binnen je schoolbestuur of met andere besturen.

 

2) Is je WIFI-netwerk klaar voor de toekomst?

wifi connection-1
Een goede internetverbinding op school is belangrijk. Ook voor het gebruik van moderne digitale leermiddelen of andere toepassingen in de cloud. Als ICT-coördinator of aankoper kijk je best regelmatig even na of de internetverbinding nog voldoet. Dit doe je bijvoorbeeld wanneer er op school meer gebruik gaat gemaakt worden van digitale leermiddelen, cloudtoepassingen of mobiele devices, zoals tablets, chromebooks of laptops.

 

Bezuinig niet op bandbreedte. De verwachting is dat het aantal devices op scholen toeneemt en dat ze ook vaker tegelijk worden gebruikt. Digitale leermiddelen en cloudtoepassingen worden qua functionaliteit steeds rijker. Wellicht gaat je school steeds meer van dit soort toepassingen gebruiken. Dit vergt meer van de bandbreedte.

Met voldoende bandbreedte ben je er nog niet. Het is belangrijk dat de internetverbinding het ook doet op de momenten dat je ze nodig hebt. Daarom zijn goede afspraken over beschikbaarheid belangrijk. Ook helpt het om het gebruik van de internetverbinding in de gaten te houden. Zo kan je snel inspringen op onverwachte groei van het gebruik.

Tot slot moet de internetverbinding goed beveiligd te zijn. Zo moet niemand van buitenaf ongewenst het schoolnetwerk op kunnen en moet het mogelijk zijn om toegang tot ongewenste en malafide websites te blokkeren.

 

3) Beheer je digiborden met 'Remote Device Management' (RDM)

RDM is software waarmee je de digiborden in je school effectief helpt inzetten in de klas, doordat je ze op afstand beheert. De markt voor RDM-software kan groot en ingewikkeld lijken, waardoor je er als schoolbestuur liever niet aan begint. Dat is enorm zonde. Gelukkig bieden de aanbieders van interactieve touch panels deze software mee aan. i3-Technologies introduceerde zo de i3RDM om scholen en organisaties hierbij te helpen.

videoi3RDM stelt support diensten en IT-beheerders in staat om een volledige vloot van interactieve flatpanels te beheren en te monitoren vanaf elke plek en op elk moment, zodat ze altijd volledige controle hebben. Met i3RDM kan je real-time gegevens van het toestel verkrijgen en apps installeren en verwijderen op afstand, zodat je steeds de nieuwste apps kan gebruiken. Je kan apps en instellingen rechtstreeks uitrollen op één of meerdere apparaten tegelijk. i3RDM is speciaal ontworpen voor de touch panel-markt en wat bijzonder interessant is, is dat deze software met eender welk interactief Android touchscreen kan communiceren.

Klik hier voor meer informatie over de i3RDM software.

 
4) Overweeg een hybride klasopstelling

Als we toch 1 goed gevolg van de Corona-lockdown mogen noemen, is het de introductie van het hybride lesgeven in vele scholen. In een vorige blogpost hebben we het uitgebreid gehad over deze ‘nieuwe’ werkvorm. In de hybride klas heb je een combinatie van lesgeven in de klas en leren op afstand. In deze opstelling volgt een deel van de leerlingen de les in de klas, de andere leerlingen volgen de les van thuis uit.

Qua opstelling heb je niet zo bijzonder veel nodig én het kan goedkoop! In een ideale situatie heb je een digibord ter beschikking dat je combineert met een webcam en een software waarmee je de leerlingen die thuis zitten kan laten deelnemen aan het lesgebeuren.

image-38

Probeer best een software oplossing te kiezen die de meeste functies en taken kan combineren, zodat je niet hoeft te zitten prullen met duizend-en-1 verschillende software tools. Dat kan bv. makkelijk met i3LEARNHUB. Een eenvoudige bordsoftware die je toelaat om leerlingen in de klas en thuis actief te laten deelnemen aan de les en die je bovendien de mogelijkheid geeft om eender welke bron van informatie (bordboek, powerpoint, pdf, …) met je leerlingen te delen. Dat maakt het vooral voor jou als leerkracht makkelijk en loop je veel minder risico dat de leerlingen thuis afhaken. Je kan ze immers actief laten deelnemen aan het onderwijsleergesprek.

 

5) Last but not least - "Bezin voor je begint!"

De aankoop van ICT-materiaal is een taak van elk schoolbestuur: van wifi-netwerk tot digitaal lesmateriaal. Het PDCA-stappenplan helpt schoolbesturen met een goede voorbereiding van het inkoopproces, wat uiteindelijk leidt tot een goed doordachte aankoop. Het PDCA-stappenplan staat voor ‘plan’, ‘do’, ‘check’ en ‘act’.

Dit stappenplan laat duidelijk zien dat het belangrijk is om tijd te investeren in het opstellen van een investeringsplan en aankoopbeleid. Ook om het beleid vervolgens uit te voeren door aan te kopen, en de resultaten te evalueren – net als de contracten en het proces. Op basis van deze evaluatie kan het schoolbestuur het aankoopbeleid en investeringsplan aanpassen en het ‘nieuwe’ beleid en investeringsplan vaststellen voor de komende jaren.

PDCA

Plan-fase
De plan-fase bestaat uit het opstellen van een aankoopbeleid en het inventariseren en specificeren van wat er moet worden aangekocht op basis van behoeftebepaling en marktoriëntatie. Het oprichten van een werkgroep van leraren en ICT-coördinatoren zorgt ervoor dat duidelijker wordt waar behoefte aan is binnen de school. Een uitgebreide oriëntatie op de markt helpt hier ook bij. Vervolgens kan het bestuur een inkoopbeleid en investeringsplan opstellen.

 

Do-fase
In de do-fase stellen schoolbesturen een aankoopbeleid en investeringsplan op aan de hand van de opgehaalde behoefte en verkenning van de markt. Vervolgens wordt een leverancier geselecteerd en gecontracteerd zodat over kan worden gegaan tot het bestellen van producten en implementatie in de school. Het is belangrijk om de implementatie zorgvuldig te doen, zodat het aangeschafte product door iedereen op de juiste manier ingezet kan worden.

 

Check-fase
In de check-fase gaat het schoolbestuur na of de aangeschafte producten en diensten aansluiten bij de behoefte van de school, zoals beschreven in de plan-fase en in de contracten met leveranciers. Contract- en leveranciersmanagement is in deze fase belangrijk. Er vindt een evaluatie plaats waaruit blijkt in hoeverre aan de behoefte is voldaan en waarin geleerde lessen worden geïdentificeerd.

 

Act-fase
In deze laatste fase bekijkt het schoolbestuur of het aankoopbeleid en investeringsplan moet worden aangepast op basis van de evaluatie in de check-fase. Zo weet je als schoolbestuur zeker of je een goede keuze hebt gemaakt op basis van vraag en aanbod en ben je voorbereid op het volgende aankooptraject.

 


Tijdens de SETT-beurs in oktober heb ik 5 specialisten in onderwijs gevraagd naar hun gouden raad:

"Wat zou je scholen aanbevelen die werk willen maken van een
goede en succesvolle implementatie van ICT-middelen?"

 

Ben Bastiaensen
Future Classroom Lab Ambassadeur

Christel Moors
Directeur GO! Atheneum Bree

 

 

Dirk De Boe
Onderwijsexpert bij EduNext vzw

Koen Timmers
Education Innovator

 

 

Olivier Dijkmans
Creative Teacher - Omnimundoschool Antwerpen

 

 

 

Tot slot… Professionalisering = de sleutel tot succes!

 

Het gebruik van ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is belangrijk geworden in het leven, het werken én het leren van mensen. Bijna iedereen is het eens over de inzet van ICT in het onderwijs en erkent het nut en de noodzaak. De leraar heeft een sleutelrol op dit gebied. Voor leerlingen geldt dat zij tot hogere leeropbrengsten, verbeterde motivatie en meer plezier bij het leren komen, als de leraar gebruik maakt van ICT en digitaal leermateriaal. Maatschappelijk van belang: leraren zorgen ervoor dat ICT voor iedere leerling toegankelijk wordt, onafhankelijk van de thuissituatie.

In een professionele organisatie zijn medewerkers gekwalificeerd om ICT-toepassingen op de meest effectieve manier in te zetten. Dit geldt natuurlijk ook voor onderwijsinstellingen. Leerkrachten moeten weten welke inzet van ICT het beste past in een bepaalde situatie. Dit vraagt om verdere professionalisering.

Een goede opleiding is belangrijk op individueel niveau, maar ook op teamniveau. Want teams maken elkaar sterker en beter.

Heb je nog vragen of wil je graag wat meer informatie over onze opleidingen of over het gebruik van i3LEARNHUB,  neem dan zeker contact met ons op!

Heb je nog geen account van i3LEARNHUB? Surf dan vlug naar www.i3learnhub.com en maak je (gratis) account nu aan!!

Join i3ALLSTARS!Davy De Rijbel

Davy De Rijbel

Experienced Teacher, Educational Consultant and Product Manager with a demonstrated history of working in the wholesale industry. Driving the i3ALLSTARS community, bringing a great community of stars together!

Related Posts

Haz que tu infraestructura tecnológica sea a prueba de covid

Haz que tu infraestructura tecnológica sea a prueba de covid

 

Comienza el próximo año escolar sin problemas con las TIC

Es un hecho que el mundo ha cambiado drásticamente los últimos meses y sin duda la educación a nivel mundial se ha visto afectada. La...