SHARE

Inzetten op duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) met behulp van ICT!

Written by Davy De Rijbel on Nov 11, 2019 4:08:51 PM Theme Education, Collaboration, Digital transformation, Technology

 

Jordy Van Boven is leerkracht en startte dit schooljaar in het 5de leerjaar in de Stedelijke Basisschool Sportomundo in Antwerpen. Vorig schooljaar gaf hij les op de Omnimundoschool waar hij samen met Olivier Dijkmans werkte aan een succesvolle implementatie van technologie in de klas.

Nu bij het begin van dit schooljaar kreeg hij de kans om zijn eigen pad uit te stippelen. Een getuigenis…

 

BEZIN EER JE BEGINT

De aanloop naar het nieuwe schooljaar was een stresserende ervaring. Het klaarzetten en inrichten van mijn nieuwe lokaal was niet zo vanzelfsprekend. Ik ben lang bezig geweest met het bepalen van een goede inrichting, omdat ik vind dat dit het klasmanagement doorheen het jaar ten goede komt.

Ik heb ervoor gekozen om opnieuw in te zetten op zelfstandigheid en het bevorderen van samenwerkend leren. Ik zoek daarbij naar een goede en efficiënte inzet van technologie die ik ter ondersteuning in mijn klaslokaal kan gebruiken.

Alvorens van start te gaan, heb ik met de directie mijn plannen voor het gebruik van technologie besproken. Zij hebben mij hierin de volledige vrijheid gegeven om te doen wat ik zelf belangrijk vind, zolang het mijn klaspraktijk maar vooruit helpt en op voorwaarde dat ik steeds kan verantwoorden waarom ik bepaalde zaken toepas.

Ik heb ervoor gezorgd dat ik in de aanloop van het nieuwe schooljaar kon zorgen voor genoeg vertrouwen en door verbanden te leggen met mijn vorige klaspraktijk. Dit heeft ervoor gezorgd dat mijn stresservaring een groot stuk verminderde en ik toch een zeer vlotte start heb kunnen nemen.

Mijn visie voor dit schooljaar was al voor de eerste schooldag zo goed als volledig uitgestippeld. De route die ik als nieuwe leerkracht op een vreemde school wil nemen heb ik volledig voor mezelf bepaald. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er geen zijsprongetjes mogelijk zijn, maar met een duidelijke visie heb ik een goede houvast van wat ik wil bereiken.

IMG_3802

 

BEGIN MET KLEINE STAPJES

Ik heb er bewust voor gekozen om technologie geleidelijk uit te rollen in mijn klaslokaal. De school heeft tot op heden maar een beperkte ervaring met het gebruik van technologie in de klassen. Ik probeer met mijn expertise die ik vorig schooljaar heb opgedaan op een consequente manier invloed uit te oefenen. Hiermee bedoel ik dat ik op bepaalde tijdstippen nieuwe manieren van werken wil toevoegen. Ten eerste omdat het voor de school een relatief nieuwe manier van werken is. Anderzijds dienen ook de kinderen er aan te wennen.

 

"Ik neem eerst de tijd om de technologie zelf 100%
in de vingers te krijgen alvorens verder te gaan."

 

Ik heb een grote houvast gehad aan het gebruik van i3LEARNHUB, wat mij al bekend was van vorige schooljaren. De tools die hierin zitten geven mij het vertrouwen om zorgeloos les te geven, aangezien ik een goede basis heb van de software. De meetinstrumenten geven bijvoorbeeld een goede ondersteuning bij de wiskundelessen en bieden zo een veilig klimaat voor zowel leerkracht als leerling.

i3TOUCH_EdTech_Pupils_08

Aangezien ik MS Onenote gebruik voor het merendeel van mijn lessen, is de i3ANNOTATE mijn grootste vriend. Deze laat mij ook toe om snippits (screenshots) te nemen en te importeren in mijn bordles van i3LEARNHUB. Hierdoor kan ik alle extra functies van i3LEARNHUB toepassen en gebruiken. Ik probeer hierbij de beste combinatie te maken van de beschikbare digitale tools.

IMG_3800

De volgende stap die ik wil nemen is het opnieuw toepassen van het bewegend leren met behulp van de Activity Builder in i3LEARNHUB. Zeker in de lessen Frans! Maar ook voor de taalzwakkere leerlingen heb ik gemerkt dat dit een grote hulp kan bieden.

 

INZETTEN OP SDG'S EN ACTIEF BURGERSCHAP

sdg_poster_nl-300px

Ik probeer in mijn klas actief burgerschap te stimuleren. Dit doe ik op 3 verschillende manieren:

  • Er is in onze klas een Ipad die ter beschikking staat van de kinderen om media en nieuwsoverzichten te consumeren. Dit laat hen toe dichter bij de eigen leefwereld te komen, daar ze er thuis niet altijd de mogelijkheid toe hebben. De nieuwsfeiten en gebeurtenissen worden op regelmatige tijdstippen besproken met de klasgroep.

  • In de klas zijn tevens de SDG’s (ontwikkelingsdoelstellingen) duidelijk aanwezig. Deze dienen voor mezelf als leerkracht en voor de kinderen als houvast voor een beter en actiever burgerschap. We proberen alle nieuwsfeiten hieraan te koppelen en stellen hierbij kritische vragen: waarmee heeft het te maken, wat kunnen we doen om dit te voorkomen, wat kunnen wij zelf als individu doen?
    Tevens worden zoveel mogelijk lessen wereldoriëntatie gekoppeld aan de SDG’s. Dit doe ik om de kinderen bewust te maken van de problemen die ons wereldwijd teisteren en bezig houden. Het koppelen van lessen aan SDG’s laat ons toe om hier heel mooie denkoefeningen rond te maken.

  • Tevens proberen we in de klas het wereldburgerschap te stimuleren door verschillende samenwerkingsprojecten op te zetten met andere klassen en andere scholen.
    Hierbij denk ik dan aan de verschillende “Skype-partners” over de hele wereld waarmee we projecten uitbouwen, maar denk ik ook aan de wereldwijde projecten waar wij als klas aan deelnemen. Dit is opnieuw een enorme meerwaarde voor de leefwereld van de kinderen.

 

BLIJF NIET OP JE EILAND EN DEEL JE ERVAERINGEN

De meest waardevolle tip die ik kan meegeven bij het toepassen van nieuwe technologieën of nieuwe werkwijzen is het delen van je successen. Deel je ervaringen met je collega’s: wat loopt er goed, waar loop je tegenaan, waar moet je zelf nog aan werken, maar vooral, wat is de meerwaarde voor jou als leerkracht en voor de leerlingen.

Wanneer nieuwe ideeën in een school worden geïntroduceerd, nemen leerkrachten vaak een afwachtende houding aan. Het helpt in dat geval zeker om je successen te delen met je collega’s zodat ook zij de meerwaarde gaan inzien. De nieuwsgierigheid zal hen aanzetten om zelf op zoek te gaan naar een methode die hen kan helpen bij het lesgeven.

Als tweede tip wil ik graag meegeven dat je een technologie moet zoeken die het lesgeven versterkt en verbetert. Gebruik enkel datgene dat je vooruit helpt en waar je zelf ook de meerwaarde van ziet. Dit laatste is voor mij persoonlijk de belangrijkste reden voor het gebruik van i3LEARNHUB. Deze online software biedt mij alle mogelijkheden die ik zoek in een digitale bordsoftware. Bovendien zijn er heel wat interessante en exclusieve features in aanwezig die ik bij elke andere software zou missen.

IMG_3895

 

Laat ons weten wat jouw ervaringen zijn! Wat waren of zijn jouw uitdagingen en successen? Wil je je verhaal delen in een blogpost?

Neem dan zeker contact op via i3allstars@i3-technologies.com.

 


 

Wil je op de hoogte blijven van interessante nieuwtjes en suggesties? Word dan lid van onze i3ALLSTARS community:

Join i3ALLSTARS!

Davy De Rijbel

Davy De Rijbel

Experienced Teacher, Educational Consultant and Product Manager with a demonstrated history of working in the wholesale industry. Driving the i3ALLSTARS community, bringing a great community of stars together!

Related Posts

Haz que tu infraestructura tecnológica sea a prueba de covid

Haz que tu infraestructura tecnológica sea a prueba de covid

 

Comienza el próximo año escolar sin problemas con las TIC

Es un hecho que el mundo ha cambiado drásticamente los últimos meses y sin duda la educación a nivel mundial se ha visto afectada. La...

Maak je ICT-infrastructuur 'Corona-proof'

Maak je ICT-infrastructuur 'Corona-proof'

 

5 eenvoudige ICT-tips om volgend schooljaar vlot te kunnen starten!!

De voorbije maanden zijn bijzonder ingrijpend geweest… en dat is nog een understatement! Dat was zeker het geval voor het...