SHARE

Praktijkgerichte training is de sleutel tot succes!

Written by Davy De Rijbel on Sep 13, 2019 4:44:32 PM Theme Education, Collaboration, Digital transformation, Technology

Ben je sinds kort in de klas ook net gestart met nieuwe technologie? We zijn er ons van bewust dat dit niet steeds van een leien dakje loopt!

De start van een schooljaar gaat vaak gepaard met de introductie van nieuwe digitale leermiddelen. Vaak wordt de leerkracht aan zijn of haar lot overgelaten om die succesvol te implementeren.

In deze blogpost willen we je bewijzen dat het niet moeilijk hoeft te zijn. Met een goede praktijkgerichte begeleiding zal er al heel wat stress van je schouders vallen!

Laten we de introductie van een digitaal schoolbord als voorbeeld nemen. Wat we vooral willen vermijden, is dat dit nieuw snufje een bron van ergernis en teleurstelling wordt. Onvermijdelijk kom je dan in onderstaande situatie terecht waarbij het digibord wordt vervangen door de traditionele hulpmiddelen:SMART Board in klas

Maar hoe kan het dan anders? Hoe laat je zo'n implementatie wel vlot verlopen?

 

Alles staat of valt met

een praktijkgerichte training!

 

WAAROM PRECIES?

Het hedendaagse onderwijs is voortdurend onderhevig aan ontwikkelingen. Het moet interactief, inspirerend en vooral procesgericht zijn. Een goede opleiding helpt de leerkracht een interactieve, inspirerende en procesgerichte les te ontwikkelen.

De trainingen moeten in dit geval verder gaan dan het aanleren van technische vaardigheden en moeten inspelen op de visie van de school, de competenties van de leerkracht en op de leergierigheid van de leerlingen. Een leerkracht moet tools krijgen om:

  • met de les de aandacht te trekken,
  • digitale objecten klaar te zetten,
  • discussieonderwerpen zichtbaar te maken,
  • woorden te ordenen
  • en spelactiviteiten als onderdeel van de les te maken.

Het uiteindelijke doel moet zijn om betere leerresultaten en een grotere betrokkenheid van de leerlingen na te streven!

 

DE KRACHT VAN EEN GOEDE BEGELEIDING

De kracht van de training ligt in de inspiratie, het enthousiasme en de uitwisseling van ideeën. Het inzetten van trainers die zelf actief zijn in het onderwijs, geeft het onmiddellijke voordeel dat zij de problematiek beter herkennen en waardoor ze tijdens de training veel praktijkvoorbeelden kunnen geven. Zo wordt het rendement groter.
Zo kan elke leerkracht met drempelvrees de onzekerheid opzij zetten en zijn er ongekende mogelijkheden in presentatieverbetering, didactiek, de motivatie van de leerling en in leerrendement!

Training_Anneke_Gent_008

 

WAT IS HET EFFECT OP DE LEERLINGEN?

imo-learn-school-44De leerlingen gaan in de klas beter presteren, meer informatie vasthouden en vaardigheden leren die horen bij deze tijd.

De peilingen wijzen uit dat leesstrategieën duidelijk verbeteren en bijvoorbeeld interactieve woordenschat-oefeningen betere resultaten afwerpen.

Het klaslokaal van de 21ste eeuw is interactief, geïntegreerd en inspirerend!

 

EEN AANBOD OP JOUW MAAT OM SUCCES TE GARANDEREN

In een eerdere blogpost hebben we reeds aangegeven hoe je digitale hulpmiddelen succesvol kan implementeren. Daarin hebben we 3 eenvoudige stadia gedefinieerd die van toepassing zijn bij de implementatie van technologie.

Enkel door het trainingsaanbod op maat van de school en de leerkracht aan te bieden, is er een garantie op rendement en succes. Laat me een overzicht van de mogelijkheden geven:

 

Knoppentraining

Deze training omvat een kennismaking met de mogelijkheden en functies van de hardware
en een basisoverzicht van de software. Na deze training kan de leerkracht overweg met de technische handelingen die noodzakelijk zijn voor het basisgebruik van de hardware. Zo'n opleiding duur anderhalf tot 2 uur.

 

Didactische training

Deze training richt zich op de interactieve functies in de bordsoftware en laat leerkrachten
toe om die efficiënter te gebruiken en meer procesgerichte lessen te creëren. Dit is een hands-on training waarin meer geavanceerde technieken worden aangeleerd, zodat leerkrachten hun leerlingen de 21ste eeuw vaardigheden (samenwerking, technische geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, effectieve communicatie) kunnen aanleren.

 

Flextraining

Deze training wordt op maat van de school ingevuld. Er wordt ingespeeld op de behoeften, interesses en noden van de leerkrachten. Deze training kan bijvoorbeeld vakspecifiek worden ingevuld, maar kan evengoed een uitgebreide training zijn omtrent de verschillende tools in de software. De training wordt in workshops aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse competenties van de deelnemers.

 

Train the trainer

Leerkrachten worden opgeleid om andere leerkrachten te trainen. Ze ontvangen presentatiemateriaal gerelateerd tot het trainingsprogramma en krijgen specifieke adviezen. De leerkrachten worden begeleid met behulp van een procesgerichte trainingsmethode. Op die manier wordt een school volledig autonoom in het verder professionaliseren van het leerkrachtenteam.

 

Pedagogische Studiedag

Tijdens deze training worden de leerkrachten verdeeld in groepen (gebaseerd op onderwerp of niveau) om zo specifieke content te leren creëren in de bordsoftware. Men krijgt daarnaast ook de kans meer studentgerichte en didactische vaardigheden te oefenen (vb. inspelen op studenten hun ideeën, enz.). 

Wil je graag meer informatie over het trainingsaanbod van i3-Technologies? Neem dan contact op via training@i3-technologies.com.

 


 

Wil je op de hoogte blijven van interessante nieuwtjes en suggesties? Word dan lid van onze i3ALLSTARS community:

Join i3ALLSTARS!

Davy De Rijbel

Davy De Rijbel

Experienced Teacher, Educational Consultant and Product Manager with a demonstrated history of working in the wholesale industry. Driving the i3ALLSTARS community, bringing a great community of stars together!

Related Posts

Haz que tu infraestructura tecnológica sea a prueba de covid

Haz que tu infraestructura tecnológica sea a prueba de covid

 

Comienza el próximo año escolar sin problemas con las TIC

Es un hecho que el mundo ha cambiado drásticamente los últimos meses y sin duda la educación a nivel mundial se ha visto afectada. La...

Maak je ICT-infrastructuur 'Corona-proof'

Maak je ICT-infrastructuur 'Corona-proof'

 

5 eenvoudige ICT-tips om volgend schooljaar vlot te kunnen starten!!

De voorbije maanden zijn bijzonder ingrijpend geweest… en dat is nog een understatement! Dat was zeker het geval voor het...